loadding

_tintuc

Quy định mới về phát hành hoá đơn năm 2017

Quy định mới về phát hành hoá đơn năm 2017

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2017 sưa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC

XEM THÊM

Qui định về tiển thưởng, phụ cấp hỗ trợ cho người lao động khi xác định TNDN, TNCN

Qui định về tiển thưởng, phụ cấp hỗ trợ cho người lao động khi xác định TNDN, TNCN

Hàng năm doanh nghiệp chi rất nhiều cho việc hỗ trợ nhân viên để khuyến khích người lao động làm việc như: Chi thưởng, chi nghỉ mát, chi hỗ trợ, chi phụ cấp, chi phí đào tạo nhân viên, chi hỗ trợ đi lại ….Vậy những khoản chi này cần...

XEM THÊM

Trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Về nguyên tắc, khi ký kết hợp đồng lao động với NLĐ, NSDLĐ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

XEM THÊM

Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định tại Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài ch...

XEM THÊM

Từ tháng 2/2017: 4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực

Từ tháng 2/2017: 4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực

Ban hành mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH; chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công an, thanh niên tình nguyện; công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng; thời gian tập sự theo chức...

XEM THÊM

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội của năm 2018

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội của năm 2018

Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động

XEM THÊM

Khởi tố vụ kế toán khai khống hơn 3.000 hóa đơn

Khởi tố vụ kế toán khai khống hơn 3.000 hóa đơn

Nguyễn Thị Phương Thảo ghi khống hàng nghìn hóa đơn VAT cho gần 70 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt khoảng 7 tỷ đồng tiền thuế. Với mỗi hóa đơn, Thảo lấy tiền công 100.000 đồng.

XEM THÊM