loadding

* Hướng dẫn xem điểm 

 Bạn có thể nhập đầy đủ 4 trường dữ liệu bên dưới ( Nếu nhớ đầy đủ thông tin )

 Bạn có thể chỉ nhập Mã Số HV còn trường không không nhớ Mã Số HV thì bạn nhập đầy đủ và chính xác Họ và Tên ( Vd : Nguyễn Văn A ) và Năm Sinh ( Vd : 1990 )

  Lưu ý: Mã HV là 5 số cuối của số điện thoại mà học viên đăng ký khi tham gia khoá học

 

TRA CỨU ĐIỂM THI - CHỨNG CHỈ

 

 

1. Sau khi kết kỳ thi của khóa học 15 ngày, các bạn tra cứu điểm trên website, nếu có thắc mắc về điểm số hoặc có nhu cầu thi cải thiện điểm phải liên hệ với phòng ghi danh trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.
2. Chứng chỉ do Trường ĐH Kinh Tế TP HCM cấp sẽ có sau khi kết thúc kỳ thi 60 ngày, riêng chứng chỉ Kế Toán Trưởng do BTC cấp sẽ có sau khi kết thúc khoá học khoảng 3,5 tháng.
3. Mọi thắc mắc liên hệ qua ĐT số: 028.7100.6006