loadding

Lịch Khai Giảng

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng
Chủ nhật 30/05/2021
Học 10 ngày chủ nhật
Sáng: 8h30 - 11h15, Chiều: 13h30 - 16h
1.500.000đ
Kế Toán Tổng Hợp Nâng Cao
Thực hành trên Excel và Misa.
Lớp 2-4-6: KG Thứ Sáu 04/6
Học 3 tháng
Giờ học: 18h15 - 20h30
3.200.000đ
Kế Toán Tổng Hợp Thực Tế
Thực hành trên Excel.
Lớp 2-4-6: KG Thứ Sáu 04/6
Học 2 tháng
Giờ học: 18h15 - 20h30
2.500.000đ
Kế Toán Tổng Hợp Cao Cấp A-Z
Thực hành trên Excel và Misa.
Học thêm Lập và Phân tích Báo Cáo Tài Chính.
Lớp 2-4-6: KG Thứ Sáu 04/6
Học 3,5 tháng
Giờ học: 18h15 - 20h30
4.000.000đ
Thực Hành Khai Báo Thuế
Thành thạo khai báo thuế online và trên HTKK.
Lớp 2-4-6: KG Thứ Sáu 04/6
Học 10 buổi
Giờ học: 18h15 - 20h30
1.000.000đ
Thực Hành Sổ Sách Kế Toán
Thành thạo lập, xử lý, báo cáo sổ sách kế toán từ căn bản đến nâng cao.
Lớp 2-4-6: KG Thứ Sáu 04/6
Học 10 buổi
Giờ học: 18h15 - 20h30
1.500.000đ
Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
Thành thạo lập, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính.
Thứ Bảy 05/06
Học 5 buổi
Mỗi tuần học 2 ngày là tối Thứ Bảy và sáng Chủ Nhật.
Thứ Bảy: 18h15 - 20h30. Chủ Nhật: 08h30 - 11h00
1.400.000đ
Kế Toán Tổng Hợp Trên Phần Mềm Misa 2021
Thực hành 100% trên Misa với chứng từ thực tế.
Thứ Sáu 28/05 (Tối 2,4,6)
Học 10 buổi
Giờ học: 18h15 - 20h30
1.500.000đ