loadding

Lịch Khai Giảng

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng
Chủ nhật 03/03/24
Học 10 ngày chủ nhật
Sáng: 8h30 - 11h15, Chiều: 13h30 - 16h
2.700.000 đ
Kế Toán Tổng Hợp Nâng Cao
Thực hành trên Excel và Misa.
Tối 2-4-6: KG Thứ hai ngày 26/02/2024
Học 3 tháng
Giờ học: 18h15 - 20h30
4.000.000đ
Kế Toán Tổng Hợp Thực Tế
Kế toán tổng hợp thực tế doanh nghiệp. Thực hành 70%. Lý thuyết 30%.
Tối 2-4-6: KG Thứ hai ngày 26/02/2024
Học 2 tháng
Giờ học: 18h15 - 20h30
3.000.000đ
Kế Toán Tổng Hợp Cao Cấp A-Z
Thực hành trên Excel và Misa.
Học thêm Lập và Phân tích Báo Cáo Tài Chính.
Tối 2-4-6: KG Thứ hai ngày 26/02/2024
Học 3,5 tháng
Giờ học: 18h15 - 20h30
5.000.000đ
Thực Hành Khai Báo Thuế
Thành thạo khai báo thuế online và trên HTKK.
Tối 2-4-6: KG Thứ hai ngày 26/02/2024
Học 10 buổi
Giờ học: 18h15 - 20h30
1.500.000đ
Thực Hành Sổ Sách Kế Toán
Thành thạo lập, xử lý, báo cáo sổ sách kế toán từ căn bản đến nâng cao.
Tối 3-5-7: KG Thứ sáu ngày 29/03/2024
Học 10 buổi
Giờ học: 18h15 - 20h30
2.000.000đ
Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
Thành thạo lập, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính.
Tối 3-5: KG Thứ năm ngày 21/03/2024
Giờ học: 18h15 - 20h30
1.400.000đ
Kế Toán Tổng Hợp Trên Phần Mềm Misa 2022
Thực hành 100% trên Misa với chứng từ thực tế.
Tối 2-4-6: KG Thứ tư ngày 20/03/2024
Học 07 buổi
Giờ học: 18h15 - 20h30
1.200.000đ