loadding

Tin Tức - Sự Kiện

Chế Độ Trợ Cấp Cho Lao Động Nữ Khi Sinh Con Năm 2020

Chế Độ Trợ Cấp Cho Lao Động Nữ Khi Sinh Con Năm 2020

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14 thì từ 1/7/2020 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Theo đó, các khoản trợ cấp, phụ cấp, lương thưởng được tính theo lương cơ sở cũng sẽ tăng theo,...

XEM THÊM

TRƯỜNG HỢP NÀO NLĐ KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG BHTN?

TRƯỜNG HỢP NÀO NLĐ KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG BHTN?

Bảo hiểm thất nghiệp là khoản trợ cấp mà nhiều người lao động hướng tới sau khi nghỉ việc. Tuy nhiên, có một số trường hợp người lao động sẽ không được nhận khoản tiền trợ cấp này.

XEM THÊM

Hàng Cho Biếu Tặng Có Được Khấu Trừ Thuế Không?

Hàng Cho Biếu Tặng Có Được Khấu Trừ Thuế Không?

Hàng cho biếu tặng luôn là một phần được các doanh nghiệp thực hiện để đưa vào trong doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh được thuận lợi hơn.

XEM THÊM

Hướng dẫn xác định kế khai thuế GTGT theo tháng / quý

Hướng dẫn xác định kế khai thuế GTGT theo tháng / quý

Cách xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý, cách xác định chu kỳ kê khai gtgt ổn định.

XEM THÊM

Quy định mới về phát hành hoá đơn năm 2017

Quy định mới về phát hành hoá đơn năm 2017

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2017 sưa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC

XEM THÊM

Qui định về tiển thưởng, phụ cấp hỗ trợ cho người lao động khi xác định TNDN, TNCN

Qui định về tiển thưởng, phụ cấp hỗ trợ cho người lao động khi xác định TNDN, TNCN

Hàng năm doanh nghiệp chi rất nhiều cho việc hỗ trợ nhân viên để khuyến khích người lao động làm việc như: Chi thưởng, chi nghỉ mát, chi hỗ trợ, chi phụ cấp, chi phí đào tạo nhân viên, chi hỗ trợ đi lại ….Vậy những khoản chi này cần...

XEM THÊM

Trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Về nguyên tắc, khi ký kết hợp đồng lao động với NLĐ, NSDLĐ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

XEM THÊM

Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định tại Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài ch...

XEM THÊM

Từ tháng 2/2017: 4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực

Từ tháng 2/2017: 4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực

Ban hành mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH; chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công an, thanh niên tình nguyện; công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng; thời gian tập sự theo chức...

XEM THÊM

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội của năm 2018

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội của năm 2018

Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động

XEM THÊM