loadding

Tin Tức - Sự Kiện

Điều Kiện Lấy Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng của Bộ Tài Chính

Điều Kiện Lấy Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng của Bộ Tài Chính

Để trở thành kế toán trưởng, bạn cần đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Luật kế toán 2015

XEM THÊM

Người Lao Động Cần Làm Gì Khi Doanh Nghiệp Nợ Đóng BHXH?

Người Lao Động Cần Làm Gì Khi Doanh Nghiệp Nợ Đóng BHXH?

Rất nhiều trường hợp doanh nghiệp nợ đóng BHXH kéo dài, khiến cho nhiều người lao động khi nghỉ việc lao đao vì không chốt được sổ BHXH dẫn đến không thể lấy bảo hiểm thất nghiệp hay không lấy được sổ bảo hiểm để tham gia đóng...

XEM THÊM

Chế Độ Trợ Cấp Cho Lao Động Nữ Khi Sinh Con Năm 2020

Chế Độ Trợ Cấp Cho Lao Động Nữ Khi Sinh Con Năm 2020

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14 thì từ 1/7/2020 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Theo đó, các khoản trợ cấp, phụ cấp, lương thưởng được tính theo lương cơ sở cũng sẽ tăng theo,...

XEM THÊM

TRƯỜNG HỢP NÀO NLĐ KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG BHTN?

TRƯỜNG HỢP NÀO NLĐ KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG BHTN?

Bảo hiểm thất nghiệp là khoản trợ cấp mà nhiều người lao động hướng tới sau khi nghỉ việc. Tuy nhiên, có một số trường hợp người lao động sẽ không được nhận khoản tiền trợ cấp này.

XEM THÊM

Hàng Cho Biếu Tặng Có Được Khấu Trừ Thuế Không?

Hàng Cho Biếu Tặng Có Được Khấu Trừ Thuế Không?

Hàng cho biếu tặng luôn là một phần được các doanh nghiệp thực hiện để đưa vào trong doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh được thuận lợi hơn.

XEM THÊM

Hướng dẫn xác định kế khai thuế GTGT theo tháng / quý

Hướng dẫn xác định kế khai thuế GTGT theo tháng / quý

Cách xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý, cách xác định chu kỳ kê khai gtgt ổn định.

XEM THÊM

Quy định mới về phát hành hoá đơn năm 2017

Quy định mới về phát hành hoá đơn năm 2017

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2017 sưa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC

XEM THÊM

Qui định về tiển thưởng, phụ cấp hỗ trợ cho người lao động khi xác định TNDN, TNCN

Qui định về tiển thưởng, phụ cấp hỗ trợ cho người lao động khi xác định TNDN, TNCN

Hàng năm doanh nghiệp chi rất nhiều cho việc hỗ trợ nhân viên để khuyến khích người lao động làm việc như: Chi thưởng, chi nghỉ mát, chi hỗ trợ, chi phụ cấp, chi phí đào tạo nhân viên, chi hỗ trợ đi lại ….Vậy những khoản chi này cần...

XEM THÊM

Trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Về nguyên tắc, khi ký kết hợp đồng lao động với NLĐ, NSDLĐ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

XEM THÊM

Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định tại Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài ch...

XEM THÊM