loadding

Lịch Khai Giảng

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng
Thời gian đào tạo nhanh và Chi phí lấy bằng thấp nhất trong các trung tâm kế toán ở Hồ Chí Minh. Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Bộ Tài Chính cấp.
Khai giảng thường xuyên hàng tháng
Học 10 ngày chủ nhật
Sáng: 8h30 - 11h30, Chiều: 13h - 16h
1.120.000 đ
Học phí chưa bao gồm Tài Liệu, Lệ phí thi và lấy Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng của Bộ tài chính.
Kế Toán Tổng Hợp Thực Tế Doanh Nghiệp A-Z
Đào tạo kỹ năng kế toán tổng hợp từ căn bản đến nâng cao. Học như đi làm với 90% giờ thực hành trên sổ sách thực tế và phần mềm kế toán thông dụng nhất.
Khai giảng thường xuyên hàng tháng, Tối 2-4-6 hoặc 3,5,7
Học 20 buổi
Giờ học: 18h15 - 20h30
2.200.000 đ
Học phí đã bao gồm Tài Liệu, Lệ phí thi và lấy Chứng Chỉ của Đại Học Kinh Tế HCM.
Kế Toán Tổng Hợp Thực Tế Doanh Nghiệp A-Z
Đào tạo kỹ năng kế toán tổng hợp từ căn bản đến nâng cao. Học như đi làm với 90% giờ thực hành trên sổ sách thực tế và phần mềm kế toán thông dụng nhất.
Khai giảng thường xuyên hàng tháng, Tối 2-4-6 hoặc 3,5,7
Học 20 buổi
Giờ học: 18h15 - 20h30
2.200.000 đ
Học phí đã bao gồm Tài Liệu, Lệ phí thi và lấy Chứng Chỉ của Đại Học Kinh Tế HCM.
Thực Hành Sổ Sách Kế Toán
Đào tạo cách lập, xử lý, báo cáo sổ sách kế toán từ căn bản đến nâng cao. Học như đi làm thực tế, đảm bảo học viên hòa nhập nhanh chóng với doanh nghiệp.
Khai giảng thường xuyên hàng tháng, Tối 2-4-6 hoặc 3,5,7
Học 10 buổi
Giờ học: 18h15 - 20h30
1.320.000 đ
Học phí đã bao gồm Tài Liệu, Lệ phí thi và lấy Chứng Chỉ của Đại Học Kinh Tế HCM.
Thực Hành Khai Báo Thuế
90% thực hành trên phần mềm, hóa đơn, chứng từ thực tế. Đảm bảo học viên tự tin xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, lập tờ khai thuế, nộp thuế online,…
Khai giảng thường xuyên hàng tháng, Tối 2-4-6 hoặc 3,5,7
Học 10 buổi
Giờ học: 18h15 - 20h30
810.000 đ
Học phí đã bao gồm Tài Liệu, Lệ phí thi và lấy Chứng Chỉ của Đại Học Kinh Tế HCM.
Kế Toán Trên Phần Mềm Misa 2019
100% thực hành trên phần mềm Misa mới nhất với giáo trình là bộ hóa đơn, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp đang hoạt động.
Khai giảng thường xuyên hàng tháng, Tối 2-4-6 hoặc 3,5,7
Học 10 buổi
Giờ học: 18h - 20h30
1.200.000đ
Giảm ngay 15%, chỉ còn 1.020.000đ
khi đăng ký trước khai giảng
Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
Học như đi làm thực tế. Đảm bảo Học viên thành thạo lập, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính, nhận diện rủi ro qua các chỉ số tài chính.
Khai giảng thường xuyên hàng tháng, Tối 2-4-6 hoặc 3,5,7
Học 10 buổi
Giờ học: 18h - 20h30
1.400.000 đ
Giảm ngay 15%, chỉ còn 1.190.000đ
khi đăng ký trước khai giảng