loadding

Thế nào là tiền lương, tiền lương gồm những khoản nào?

 

Tiền lương theo quy định của Bộ luật lao động

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

 

Mức lương theo công việc hoặc chức danh:

Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương được quy định tại thang lương, bảng lương, định mức lao động do Người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của Bộ luật lao động 2019 và được Người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận tại Hợp đồng lao động.

Lưu ý, Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

 

Phụ cấp Lương:

Chế độ phụ cấp lương đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH, các khoản phụ cấp lương theo thỏa thuận giữa người lao động và Người sử dụng lao động gồm:

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

 

Các khoản bổ sung khác:

Cũng giống như phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Chi tiết các khoản bổ sung khác quy định Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH gồm:

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Các chế độ và phúc lợi khác: thưởng theo Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

 

Tin tức mới nhất