loadding

Thay đổi giám đốc có cần phải thay đổi chữ ký số không?

 

Không phải trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi nào cũng phải làm thủ tục thay đổi chữ ký số mà việc thay đổi chữ ký số chỉ được thực hiện khi mà doanh nghiệp có những nội dung thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sử dụng của chữ ký số, cụ thể các trường hợp thay đổi như sau:

 

Những trường hợp doanh nghiệp cần cập nhận thông tin chữ ký số

Đây là trường hợp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp có một số thay đổi nhất định trong doanh nghiệp. Tuy nhiên việc thay đổi này không làm ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình sử dụng chữ ký số, không ảnh hưởng đến các giao dịch về chữ ký số đã và đang được thực hiện, ví dụ như các trường hợp:

- Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp trên Sở kế hoạch đầu tư, tuy nhiên việc đổi tên không làm ảnh hưởng đến mã số thuế của doanh nghiệp (doanh nghiệp giữ nguyên mã số thuế cũ);

- Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh (thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp);

Khi phát sinh những thay đổi này trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ cần liên hệ lại với công ty cấp chữ ký số cũ cho mình để cập nhật lại những thông tin đã thay đổi.

 

Những trường hợp cần đổi chữ ký số mới

Doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi chữ ký số mới khi có những thay đổi làm ảnh hưởng hoàn toàn đến quá trình sử dụng chữ ký số, nếu những thông tin sau khi thay đổi làm cho thông tin trên chữ ký số cũ không còn giá trị pháp lý nữa thì doanh nghiệp sẽ cần phải mua chữ ký số mới. Những trường hợp này bao gồm:

- Doanh nghiệp thay đổi mã số thuế hiện tại thành một mã số thuế khác;

- Doanh nghiệp thực hiện thủ tục mở thêm các chi nhánh mới hoặc các địa điểm kinh doanh mới.

 

Những trường hợp không cần thay đổi chữ ký số

Đây là trường hợp mà những thông tin doanh nghiệp thay đổi không làm ảnh hưởng tới quá trình sử dụng chữ ký số ví dụ như trường hợp doanh nghiệp có làm các thủ tục thay đổi vốn điều lệ, thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc các thủ tục thay đổi giám đốc công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Như vậy: Căn cứ theo nội dung trên thì việc thay đổi giám đốc không thuộc các trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi chữ ký số mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng chữ ký số cũ.

 

Tin tức mới nhất