loadding

PHÍM TẮT THÔNG DỤNG TRONG WINDOWS MỘT KẾ TOÁN NÊN BIẾT

Bạn là một kế toán rất cần thao tác nhanh trên máy tính cho nên việc làm quen với các phím tắt nhanh trong Windowns sẽ giúp công việc xử lý nhanh chóng hơn. Dưới đây là danh sách các phím tắt hữu ích cho việc sử dụng Windows mà bạn có thể tham khảo

 

Phím Tắt Windows Dùng Trong Trình Soạn Thảo:

 

- Phím Ctrl + O: Mở dữ liệu.

- Phím Ctrl + N: Tạo mới.

- Phím Ctrl + S: Lưu đè lên tập tin dữ liệu đã có.

- Phím Ctrl + W: Mở cửa sổ mới Đóng cửa sổ

- Phím Alt + F: Hiện danh sách thực đơn từ cửa sổ hiện tại.

- Phím Ctrl + P: Gọi tính năng in ấn từ ứng dụng đang chạy.

- Phím Ctrl + F10: Phóng to/thu nhỏ cửa sổ ứng dụng.

- Phím Ctrl + A: Chọn tất cả các mục trong một cửa sổ.

- Phím Ctrl + C : Sao chép mục đã chọn hoặc đã đánh dấu (ví dụ: văn bản, hình ảnh vv).

- Phím Ctrl + V:  Dán các mục đã chọn hoặc đã đánh dấu.

- Phím Ctrl + X: Cắt mục đã chọn hoặc đã đánh dấu.

- Phím Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước.

- Phím Alt + Enter: Mở cửa sổ Properties của tập tin/thư mục đang chọn.

- Phím Alt + F4: Đóng một chương trình.

- Phím Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang chạy

- Phím Alt + Esc: Chọn có thứ tự một cửa sổ khác đang hoạt động để làm việc.

- Phím Alt + nhấn chuột: Di chuyển nhanh đến một phần của văn bảng từ mục lục.

 

Khởi Động Menu Và Thanh Taskbar

 

- Phím Windows hoặc Ctrl + Esc: Mở trình Start.

- Phím Windows + X: Mở trình Bắt đầu hiển thị theo dòng

- Phím Windows + T : Lăn qua các ứng dụng trên thanh taskbar

- Phím Windows + D: Hiện hoặc ẩn desktop

 

Phím Windows

 

- Phím Windows + Print Screen: Chụp ảnh màn hình của toàn bộ máy tính để bàn và lưu nó vào thư mục Ảnh chụp màn hình trong thư mục Pictures

- Phím Windows + L: Khóa máy tính của bạn.

- Phím Windows + E: Mở File Explorer.

- Phím Windows + (+) hoặc (-): Phóng to và thu nhỏ bằng kính lúp.

- Phím Windows + Esc: Thoát khỏi kính lúp.

 

Tin tức mới nhất