loadding

Kinh doanh cửa hàng game có phải đóng thuế GTGT?

 

Cơ sở pháp lý

– Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008;

– Thông tư 219/2013/TT-BTC;

– Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Rất nhiều kế toán lúng túng khi kê khai thuế giá trị gia tăng đối với các cửa hàng kinh doanh game, truy cập internet. Thậm chí là các kế toán của công ty dịch vụ kế toán thuế. Vì vậy chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này như sau:

 

Đối tượng chịu thuế GTGT

Theo Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm:

“Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này. “

 

Như vậy, căn cứ Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng, việc kinh doanh dịch vụ game trong trường hợp của anh/chị không thuộc đối tượng không chịu thuế.

Tuy nhiên, khoản 25 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Như vậy, nếu doanh thu trong 1 năm của anh/chị bằng hoặc dưới 100 triệu đồng, anh/chị không phải thực hiện việc đóng thuế giá trị gia tăng. Nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, anh/chị vẫn thuộc trường hợp phải đóng thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

 

Tính thuế GTGT

Trường hợp của anh/chị vẫn phải đóng thuế giá trị gia tăng, phương pháp tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

– Có thể hiểu loại hình kinh doanh của anh/chị là hộ kinh doanh cá thể. Phương pháp tính thuế GTGT đối với hộ kinh doanh được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 209/2013/NĐ-CP, theo đó sẽ áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

– Theo phương pháp này, số thuế giá trị gia tăng phải nộp = tỷ lệ % x doanh thu.

+ Theo bảng danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, dịch vụ game thuộc dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu có tỷ lệ là 5%.

+ Về doanh thu, theo Điều 13 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

– Ngoài ra, đối với hộ, cá nhân kinh doanh có thể nộp thuế  GTGT theo phương pháp khoán, cơ quan thuế xác định doanh thu căn cứ vào tài liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế và ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.

 

Tin tức mới nhất