loadding

Doanh Nghiệp Phải Nộp Những Loại Tờ Khai thuế Nào?

 

Thời hạn nộp tờ khai

Một trong những điều doanh nghiệp cần chú ý trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình đó là việc hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Và điều đầu tiên là nộp tờ khai đúng thời hạn.

 

Tờ khai lệ phí môn bài

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập và trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

Trong năm đầu tiên thành lập, doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP. Từ năm thứ hai trở đi doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài theo các mức như sau:

– Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 VND/năm;

– Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 VND/năm.

 

Tờ khai nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 32 Luật quản lý thuế 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012, doanh nghiệp chú ý nộp loại loại tờ khai thuế theo quy định sau:

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

– Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Kể từ ngày 01/07/2020, khi Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý được quy định thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Theo năm: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

– Tờ khai thuế theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo thời hạn sau:

– Theo quý:

+ Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

+ Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7;

+ Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10;

+ Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

– Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

 

Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán năm

– Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

– Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

 

Mức phạt chậm nộp

Trong trường hợp doanh nghiệp chậm nộp tờ khai, căn cứ theo Thông tư 166/2013/TT-BTC, doanh nghiệp bị phạt với các mức như sau:

- Phạt cảnh cáo (nếu có tình tiết giảm nhẹ): nếu chậm nộp 01 ngày đến 05 ngày

- Phạt 400.000 đồng – 1.000.000 đồng: nếu chậm nộp 01 ngày đến 10 ngày

- Phạt 800.000 đồng – 2.000.000 đồng: nếu chậm nộp 10 ngày đến 20 ngày

- Phạt 1.200.000 đồng – 3.000.000 đồng: nếu chậm nộp 20 ngày đến 30 ngày

- Phạt 1.600.000 đồng – 4.000.000 đồng: nếu chậm nộp 30 ngày đến 40 ngày

- Phạt 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng: nếu chậm nộp 40 ngày đến 90 ngày

 

Tin tức mới nhất