loadding

Điều Kiện Lấy Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng của Bộ Tài Chính

Đối với người làm kế toán, vị trí kế toán trưởng luôn là mục tiêu quan trọng muốn hướng tới. Tuy nhiên, để trở thành kế toán trưởng không chỉ cần chuyên môn cao, kinh nghiệm nhiều mà cần có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

 

Để trở thành kế toán trưởng, bạn cần đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Luật kế toán 2015. Cụ thể:

“Điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.”

Như vậy một trong những điều kiện để được bổ nhiệm kế toán trưởng là phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng. 

 

CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG DO CƠ QUAN NÀO CẤP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LƯU HÀNH?

 

Bộ Tài Chính là cơ quan quản lý chung việc đào tạo và cấp Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng theo TT 199/2011/TT-BTC ngày 30-12-2011. Hiện tại, Bộ tài chính ủy quyền cho một số đơn vị triển khai đào tạo như Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM, Học Viện Tài Chính, Trung Tâm Đào Tạo Việt Kế Toán...

Có 2 loại Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng:

 

1. Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Bộ Tài Chính cấp: 

Điều kiện: 

- Tốt nghiệp Đại học ít nhất 02 năm; hoặc Cao đẳng, Trung cấp ít nhất 03 năm.

- Văn bằng tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

- Thời gian công tác: Làm việc ở vị trí Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tối thiểu 02 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với Cao đẳng, Trung cấp.

 

Mẫu Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Bộ Tài Chính cấp: 

Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng Bộ Tài Chính

 

2. Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Đại học Kinh tế Tp.HCM cấp:

Điều kiện:

- Tham gia đầy đủ khóa học theo chương trình đào tạo.

- Điểm các môn thi từ 5 điểm trở lên.

 

Mẫu Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Đại học Kinh tế Tp.HCM cấp:

Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng ĐH Kinh Tế

 

BẠN CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG?

- Liên hệ Hotline: 0964.331.331

- Hoặc để lại thông tin dưới đây, Việt Kế Toán sẽ gọi lại ngay:

 

Tin tức mới nhất