loadding

Chế Độ Trợ Cấp Cho Lao Động Nữ Khi Sinh Con Năm 2020

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14 thì từ 1/7/2020 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Theo đó, các khoản trợ cấp, phụ cấp, lương thưởng được tính theo lương cơ sở cũng sẽ tăng theo, trong đó có các khoản trợ cho lao động nữ khi sinh con năm 2020.

 

1. Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Theo quy định tại Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội:

Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, mức trợ cấp lao động nữ sinh con hoặc cha nhận được:

- Thời gian sinh con trước ngày 1/7/2020: mức trợ cấp thai sản một lần cho mỗi con: 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng

- Thời gian sinh con từ ngày 1/7/2020: mức trợ cấp thai sản một lần cho mỗi con 1.600.000 đồng x 2 = 3.200.000 đồng

 

2. Tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh

Theo Điều 34 Luật BHXH thì lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Điều 39 mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Ví dụ: Chị Lan tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 4,5 triệu đồng/tháng.

Từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2020, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của chị Lan là 5 triệu đồng/tháng.

Chị Lan nghỉ sinh con vào tháng 5/2020

Theo đó, mức trợ cấp thai sản chị Lan được hưởng mỗi tháng khi sinh con là 4,8 triệu đồng.

(4.5trx2 tháng + 5trx4 tháng) : 6 = 4,8tr đồng/tháng

Vì lao động nữ được nghỉ sinh 6 tháng nên tổng số tiền trợ cấp thai sản chị Lan được nhận sẽ là: 4,8 triệu đồng/tháng x 6 tháng = 28,8 triệu đồng.

 

3. Tiền trợ cấp dưỡng sức sau sinh

Sau khi kết thúc chế độ nghỉ thai sản, lao động nữ bắt đầu quay trở lại làm việc. Trong 30 ngày đầu mà sức khỏe của sản phụ chưa được phục hồi hoàn toàn; thì được nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

- Trước 1/7/2020 là: 447.000 đồng/ngày

- Sau 1/7/2020 là: 480.000 đồng/ngày.

 

Tin tức mới nhất