loadding

20 TRANG WEB HỮU ÍCH CHO CÔNG VIỆC CỦA CÁC KẾ TOÁN VIÊN

 

 

Bạn là một kế toán, bạn thường xuyên phải tra cứu, tham khảo các nghị định pháp luật của cơ quan nhà nước cũng như các thông tin liên quan đến bảo hiểm, thuế… Việt kế toán xin chia sẻ danh sách 20 trang web hữu ích cho công việc của các kế toán viên

 

1/ Trang web của Tổng cục Thuế :

 

 http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

 

2/ Trang tra cứu thông tin người nộp thuế:

 

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

 

3/ Trang tra cứu thông tin về hóa đơn:

 

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

 

4/ Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng:

 

 http://nhantokhai.gdt.gov.vn

 

5/ Nộp thuế điện tử:

 

 https://nopthue.gdt.gov.vn

 

6/ Tra cứu thông tin của hộ,cá nhân kinh doanh:

 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

 

7/ Tra cứu mã số thuế TNCN:

 

http://canhan.gdt.gov.vn

 

8/ Doanh nghiệp: gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc:

 

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

 

http://thuedientu.gdt.gov.vn

 

9/ Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc:

 

http://thuedientu.gdt.gov.vn

 

10/ Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN):

 

http://tncnonline.com.vn

 

11/ Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan:

 

http://hoidapthutuchaiquan.vn/tra-cuu/tra-cuu-dien-bien-nop-thue

 

12/ Tra cứu thông tin nợ thuế:

 

https://www.customs.gov.vn

 

13/ Tra cứu CSDL Danh mục – Biểu thuế – Phân loại – HS:

 

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

 

14/ Quyết định cưỡng chế hóa đơn:

 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

 

15/ Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế:

 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

 

16/ Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội:

 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

 

17/ Tra cứu cơ quan bảo hiểm:

 

 https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx

 

18/ Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội:

 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

 

19/ Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế:

 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.asp

 

20/ Tra cứu biểu thuế xuất nhập khẩu:

 

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx 

 

[Tổng hợp] 

Tin tức mới nhất