loadding

_tintuc

CÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC NHƯ THẾ NÀO?

CÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC NHƯ THẾ NÀO?

Người phụ thuộc là gì ? Những lưu ý khi đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

XEM THÊM

Khai Sai Hoặc Không Đầy Đủ Hồ Sơ Thuế Bị Phạt Như Thế Nào?

Khai Sai Hoặc Không Đầy Đủ Hồ Sơ Thuế Bị Phạt Như Thế Nào?

Khai dẫn hoặc không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc dẫn hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

XEM THÊM

Doanh Nghiệp Phải Nộp Những Loại Tờ Khai thuế Nào?

Doanh Nghiệp Phải Nộp Những Loại Tờ Khai thuế Nào?

Nếu không hoặc chậm nộp các loại tờ khai thuế sau, doanh nghiệp sẽ bị phạt theo quy định pháp luật.

XEM THÊM

Hộ Kinh Doanh Cần Tuân Thủ Chế Độ Kế Toán Nào?

Hộ Kinh Doanh Cần Tuân Thủ Chế Độ Kế Toán Nào?

Kể từ ngày 1/1/2022 chế độ kế toán cho hộ kinh doanh được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 88/2021/TT-BTC.

XEM THÊM

Những đối tượng nào được miễn lệ phí môn bài?

Những đối tượng nào được miễn lệ phí môn bài?

Ai được miễn lệ phí môn bài? Các trường hợp miễn lệ phí môn bài. Quy định các chủ thể phải nộp lệ phí môn bài theo quy định pháp luật.

XEM THÊM

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải đóng các loại thuế nào?

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải đóng các loại thuế nào?

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. Vậy thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh được quy định như thế nào, đối tượng nào phải...

XEM THÊM

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 có gì thay đổi?

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 có gì thay đổi?

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Vậy mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 được quy định...

XEM THÊM

Mất, cháy, hỏng hóa đơn thì bị xử phạt thế nào?

Mất, cháy, hỏng hóa đơn thì bị xử phạt thế nào?

Mất, cháy, hỏng hóa đơn thì bị xử phạt thế nào là câu hỏi được cả người mua và người bán quan tâm. Pháp luật đã quy định cụ thể cách thức xử phạt đối với các hành vi này tại Thông tư 176/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau:

XEM THÊM

Vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Hàng hóa trên đường vận chuyển phải có hóa đơn, trừ một số trường hợp pháp luật có quy định khác. Vậy đối với các trường hợp bắt buộc phải có thì khi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

XEM THÊM

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tính như thế nào?

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tính như thế nào?

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội gồm những khoản tiền nào?

XEM THÊM

Thế nào là tiền lương, tiền lương gồm những khoản nào?

Thế nào là tiền lương, tiền lương gồm những khoản nào?

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

XEM THÊM

Công Ty Được Nợ Lương Nhân Viên Bao Lâu Theo Quy Định Pháp Luật?

Công Ty Được Nợ Lương Nhân Viên Bao Lâu Theo Quy Định Pháp Luật?

Việc kinh doanh của các doanh nghiệp không phải khi nào cũng thuận lợi, dẫn đến tình trạng trả chậm lương cho nhân viên. Vậy công ty có thể nợ lương nhân viên trong bao lâu?

XEM THÊM