loadding

Thông Báo Đã Có Chứng Chỉ Khai Báo Thuế Khóa 30

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT KẾ TOÁN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

Trung tâm đã nhận Chứng chỉ KHAI BÁO THUẾ KHÓA 30

Các học viên vui lòng đến Trung Tâm nhận chứng chỉ từ Thứ 2 đến Thứ 7:

  • Buổi sáng:  Từ 8h – 11h

  • Buổi chiều: Từ 14h – 19h

Tin tức mới nhất