loadding

Thông Báo Đã Có Chứng Chỉ KBT K40, KTT K34, THSS K29

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT KẾ TOÁN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

Trung tâm đã nhận:

- Chứng chỉ KHAI BÁO THUẾ Khóa 40

- Chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG Khóa 34

- Chứng chỉ THỰC HÀNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN Khóa 29

 

Các học viên vui lòng đến Trung Tâm nhận chứng chỉ từ Thứ 2 đến Thứ 7:

- Buổi sáng:  Từ 8h – 11h

Buổi chiều: Từ 14h – 19h

 

Tin tức mới nhất