loadding

LỊCH KHAI GIẢNG KẾ TOÁN THÁNG 10

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT KẾ TOÁN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

LỊCH KHAI GIẢNG KẾ TOÁN THÁNG 10 / 2019

 

1. Khóa học Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

- Khai giảng: Chủ Nhật 13/10

- Học phí: 1.400.000 => 1.120.000đ 

- Thời gian học: 10 chuyên đề trong 10 ngày chủ nhật, mỗi ngày học 2 buổi: Sáng 08:30 - 11:30, Chiều 13:00 - 16:00

- Xem chương trình học: http://vietketoan.vn/khoa-hoc/ke-toan-truong.html

 

2. Khóa học Kế Toán Tổng Hợp 3-5-7

- Khai giảng: Thứ Ba 22/10

- Học phí: 2.500.000 => 2.200.000đ 

* Học phí đã bao gồm:

+ Bộ tài liệu 2 cuốn lý thuyết và 1 bộ hóa đơn chứng từ thực tế.

+ Lệ phí thi và cấp Chứng Chỉ Khai Báo Thuế của Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

+ Lệ phí thi và cấp Chứng Chỉ Thực Hành Sổ Sách Kế Toán của Đại học Kinh Tế TP.HCM.

- Thời gian học: 20 buổi, 3-5-7, từ 18h - 20h30.

- Xem chương trình học: http://vietketoan.vn/khoa-hoc/ke-toan-tong-hop.html

 

3. Khóa học Kế Toán Tổng Hợp 2-4-6

- Khai giảng: Thứ Sáu 25/10

- Học phí: 2.500.000 => 2.200.000đ 

* Học phí đã bao gồm:

+ Bộ tài liệu 2 cuốn lý thuyết và 1 bộ hóa đơn chứng từ thực tế.

+ Lệ phí thi và cấp Chứng Chỉ Khai Báo Thuế của Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

+ Lệ phí thi và cấp Chứng Chỉ Thực Hành Sổ Sách Kế Toán của Đại học Kinh Tế TP.HCM.

- Thời gian học: 20 buổi, 2-4-6, từ 18h - 20h30.

- Xem chương trình học: http://vietketoan.vn/khoa-hoc/ke-toan-tong-hop.html

 

4. Khóa học Thực Hành Sổ Sách Kế Toán 2-4-6

- Khai giảng: Thứ Sáu 25/10

- Học phí: 1.500.000 => 1.320.000đ 

* Học phí đã bao gồm:

+ Bộ tài liệu 1 cuốn lý thuyết và 1 bộ hóa đơn chứng từ thực tế.

+ Lệ phí thi và cấp Chứng Chỉ Thực Hành Sổ Sách Kế Toán của Đại học Kinh Tế TP.HCM.

- Thời gian học: 10 buổi, 3-5-7, từ 18h - 20h30.

- Xem chương trình học: http://vietketoan.vn/khoa-hoc/thuc-hanh-so-sach-ke-toan.html

 

5. Khóa học Thực Hành Khai Báo Thuế 3-5-7

- Khai giảng: Thứ Ba 22/10

- Học phí: 900.000 => 810.000đ 

* Học phí đã bao gồm:

+ Bộ tài liệu 1 cuốn lý thuyết và 1 bộ hóa đơn chứng từ thực tế.

+ Lệ phí thi và cấp Chứng Chỉ Khai Báo Thuế của Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

- Thời gian học: 10 buổi, 2-4-6, từ 18h - 20h30.

- Xem chương trình học: http://vietketoan.vn/khoa-hoc/thuc-hanh-khai-bao-thue.html

 

=> HOTLINE ĐĂNG KÝ: 0964 331 331 / (028)71.006.006

=> ĐỊA ĐIỂM HỌC: Trung Tâm Đào Tạo Việt Kế Toán: Số 12, Đường 19, Phường 8, Quận Gò Vấp (Đường 19 giao với Đường Quang Trung, đối diện cổng Mercedes Benz)

 

IFrame

 

Tin tức mới nhất