loadding

Thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng

 Hồ sơ mua hoá đơn tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp
 Hồ sơ đặt in hoá đơn GTGT
 Thông báo phát hành hoá đơn tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp
 Thời gian thực hiện hồ sơ
 Phí dịch vụ 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA HOÁ ĐƠN TẠI CƠ QUAN THUẾ TRONG PHẠM VI TP. HCM
 Hồ sơ cung cấp:
      Giấy phép đăng ký kinh doanh (01 bản sao y không quá 03 tháng)  
      Thông báo của Chi cục thuế về việc chấp thuận áp dụng theo phương pháp kê khai trực tiếp trên doanh thu (01 bản sao y không qua 03 tháng)
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người Đại Diện Pháp Luật (01 bản sao y không qua 03 tháng)

    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí dịch vụ: 500.000 đồng

 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA HOÁ ĐƠN TẠI CƠ QUAN THUẾ NGOÀI PHẠM VI TP. HCM
 Hồ sơ cung cấp:
     
 Giấy phép đăng ký kinh doanh (01 bản sao y không quá 03 tháng)
      Thông báo của Chi cục thuế về việc chấp thuận áp dụng theo phương pháp kê khai trực tiếp trên doanh thu (01 bản sao y không qua 03 tháng)
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người Đại Diện Pháp Luật (01 bản sao y không qua 03 tháng)
    Thời gian thực hiện hồ sơ và phí dịch vụ:
      Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn và thông báo phí dịch vụ chính xác và tốt nhất.
HỒ SƠ ĐẶT IN HOÁ ĐƠN
    Hồ sơ cung cấp:
      Giấy phép đăng ký kinh doanh (01 bản sao y không quá 03 tháng)
      Thông báo của Chi cục thuế về việc chấp thuận sử dụng hoá đơn đặt in (01 bản sao y không qua 03 tháng)
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người Đại Diện Pháp Luật (01 bản sao y không qua 03 tháng)
    Thời gian thực hiện hồ sơ và nhận hoá đơn GTGT​:
      2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Việt Kế Toán sẽ cung cấp hợp đồng dịch vụ in hoá đơn GTGT và mẫu thiết kế hoá đơn theo yêu cầu doanh nghiệp
      10 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng kiểm tra mẫu và xác nhận duyệt mẫu hoá đơn đặt in. Việt Kế Toán tiến hành giao số lượng hoá đơn đặt in theo Hợp đồng in hoá đơn.

    Phí dịch vụ:
      Phí dịch vụ: Phụ thuộc số lượng đặt in, số lượng màu in trên hóa đơn.
      Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn và thông báo giá chính xác và tốt nhất.

Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
THỦ TỤC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
 Hồ sơ cung cấp:
      Hợp đồng đặt in hoá đơn, biên bản huỷ bản kẽm, biên bản thanh lý hợp đồng  
      Mẫu hoá đơn đặt in (03 liên), do công ty in hoá đơn cung cấp.

    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
      5 ngày kể từ ngày thông báo phát hành hoá đơn Doanh nghiệp được phép sử dụng hoá đơn hợp lệ theo quy định hiện hành. 

    Phí dịch vụ:
      Phí dịch vụ: 300.000 đồng

 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.