loadding

Thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

 Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
    Giấy chứng nhận đầu tư
    Giấy phép đăng ký kinh doanh
 Thời gian thực hiện hồ sơ
 Phí dịch vụ 
 Công bố mẫu dấu và hiệu lực sử dụng
HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

 Hồ sơ cung cấp:
      Tên dự án
      Tên đăng ký doanh nghiệp
      Địa chỉ trụ sở chính
      Ngành nghề hoạt động kinh doanh
      Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành (01 bản sao y không quá 03 tháng)
      Vốn đầu tư dự án, vốn điều lệ đăng ký kinh doanh
      Vốn pháp định (nếu có) đồi với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành.
      Chứng Hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài (01 bản Sao y không quá 03 tháng tại Việt Nam hoặc được hợp thức hóa lãnh sự không quá 3 tháng)
      Giấy xác nhận của công ty nước ngoài về thời gian làm việc của nhà đầu tư tại vị trí quản lý kinh doanh các ngành nghề dự định đầu tư (nhằm chứng minh năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư) (Sao y của công ty, được dịch sang tiếng Việt)
      Giấy phép đăng ký kinh doanh (sao y), văn bản uỷ quyền đối với cổ đông là tổ chức góp vốn
      Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở công ty (được công chứng)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      Từ 45 đến 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT:  1.500 USD đến 5.000 USD
      Phí làm dấu tròn công ty: 450.000 đồng/01 con dấu.
      Phí công bố mẫu dấu (hiệu lực sử dụng mẫu con dấu): 300.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.
 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.