loadding

Thành lập công ty cổ phần

 Tư vấn về công ty cổ phần
 Lợi thế và hạn chế về công ty cổ phần
 Thủ tục thành lập công ty
 Thời gian thực hiện hồ sơ
 Phí dịch vụ 
 Công bố mẫu dấu và hiệu lực sử dụng
TƯ VẤN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

 Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

 Mỗi một cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

 Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và số lượng tối đa không hạn chế.

 Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn

LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

 Lợi thề:
   + Công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp
   + Không bị hạn chế về số lượng cổ đông.
 Hạn chế:
   + Cổ phần sáng lập và cổ đông sáng lập bị hạn chế quyền chuyển nhượng trong thời gian 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
   + Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông lớn
   + Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

 Hồ sơ cung cấp:
      Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần …..
      Địa chỉ trụ sở chính
      Ngành nghề hoạt động kinh doanh
      Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành (01 bản sao y không quá 03 tháng)
      Vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông.
      Vốn pháp định (nếu có) đồi với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành.
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của chủ Sở hữu công ty (01 bản sao y không qua 03 tháng)
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người Đại Diện Pháp Luật ( nếu chủ Sở hữu công ty không phái là người ĐDPL) (01 bản sao y không qua 03 tháng)​
      Giấy phép đăng ký kinh doanh (sao y), văn bản uỷ quyền đối với cổ đông là tổ chức góp vốn
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 1.000.000 đồng
      Phí làm dấu tròn công ty: 450.000 đồng/01 con dấu.
      Phí công bố mẫu dấu (hiệu lực sử dụng mẫu con dấu): 300.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.

 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.