loadding

Thành lập chi nhánh, VP đại diện, Địa điểm KD

 Thành lập chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh trong phạm vi Tp. HCM
 Thành lập chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài phạm vi Tp. HCM
 Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh trong phạm vi Tp. HCM
 Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài phạm vi Tp. HCM
THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VP ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRONG PHẠM VI TP. HCM

 Hồ sơ cung cấp:
      Tên chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh
      Địa chỉ chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh (01 bản sao y không qua 03 tháng)
      Giấy phép kinh doanh bản chính (bản cấp mới gần nhất nếu đã có thay đổi giấy phép)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 500.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.
 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VP ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGOÀI PHẠM VI TP. HCM

 Hồ sơ cung cấp:
      Tên chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh
      Địa chỉ chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh (01 bản sao y không qua 03 tháng)
      Giấy phép kinh doanh bản chính (bản cấp mới gần nhất nếu đã có thay đổi giấy phép)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn và thông báo phí dịch vụ chính xác và tốt nhất.

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP CHI NHÁNH, VP ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRONG PHẠM VI TP. HCM

 Hồ sơ cung cấp:
      Thông tin thay đổi, bổ sung
      Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 500.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.
 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP CHI NHÁNH, VP ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRONG PHẠM VI TP. HCM

 Hồ sơ cung cấp:
      Thông tin thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, VPDD, địa điểm KD.
      Giấy phép kinh doanh bản chính (bản cấp mới gần nhất nếu đã có thay đổi giấy phép)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn và thông báo phí dịch vụ chính xác và tốt nhất.