loadding

Dịch vụ kế toán

 Nhận kê khai báo cáo thuế hàng tháng, quý
 Sổ sách kế toán
 Hồ sơ quyết toán TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính
 Rà soát hồ sơ kế toán
 Giải trình xử lý vướng mắc hồ sơ với cơ quan thuế đang thanh tra, kiểm tra quyết toán 
 Phí dịch vụ
 Dịch vụ trọn gói
BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG, QUÝ
 Hồ sơ cung cấp:
      Hoá đơn mua vào, bán ra, tờ khai hải quan (nếu có) và các hồ sơ chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh  

      Thiết bị chứng thư số (kê khai nộp hồ sơ qua mạng)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí dịch vụ: Từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
DỊCH VỤ CUNG CẤP SỔ SÁCH KẾ TOÁN
 Hồ sơ cung cấp:
     
 Hồ sơ sổ sách tính đến thời điểm 31/12 năm trước đã xử lý.
     
 Hoá đơn mua vào, bán ra, tờ khai hải quan (nếu có) và các hồ sơ chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh
     
 Thông tin sử dụng lao động (hợp đồng lao động hoặc chứng minh nhân dân photo)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
     
 Từ 15 ngày đến 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
     
 Phí dịch vụ: Từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng/ tháng
     
 Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn, cung cấp dịch vụ và thông báo phí dịch vụ chính xác và tốt nhất.
Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN TNDN, TNCN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH
    Hồ sơ cung cấp:
     
 Hồ sơ quyết toán TNDN, Báo cáo tài chính năm trước đã nộp cơ quan thuế.
     
 Hoá đơn mua vào, bán ra, tờ khai hải quan (nếu có) và các hồ sơ chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh
     
 Tờ khai báo cáo thuế tháng, quý nộp cơ quan thuế.
     
 Thông tin sử dụng lao động (hợp đồng lao động hoặc chứng minh nhân dân photo)
   
 Thời gian thực hiện hồ sơ:
     
 Từ 15 ngày đến 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
   
 Phí dịch vụ:
     
 Phí dịch vụ: Từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng/ tháng
     
 Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn, cung cấp dịch vụ và thông báo phí dịch vụ chính xác và tốt nhất.
Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỒ SƠ SỔ SÁCH
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
     
 Từ 15 ngày đến 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
   
 Phí dịch vụ:
     
 Phí dịch vụ: Từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng/ tháng
     
 Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn, cung cấp dịch vụ và thông báo phí dịch vụ chính xác và tốt nhất.
Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
GIẢI TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ VỚI CƠ QUAN THUẾ ĐANG THANH TRA, KIỂM TRA QUYẾT TOÁNDỊCH VỤ RÀ SOÁT HỒ SƠ SỔ SÁCH
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
     
 Từ 10 ngày đến 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
   
 Phí dịch vụ:
     
 Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn, cung cấp dịch vụ và thông báo phí dịch vụ trọn gói chính xác và tốt nhất.
Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
    Việt kế toán thông báo dịch vụ kế toán trọn gói kế khai thuế hàng tháng, quý, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, sổ sách kế toán, quyết toán TNDN, TNCN, báo cáo tài chính, giải trình số liệu kê khai với cơ quan thuế khi có quyết định thanh tra, kiểm tra hồ sơ.
    Phí dịch vụ:
      Phí dịch vụ: Từ 300.000 đồng đến 8.000.000 đồng/ tháng.
      Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn, cung cấp dịch vụ và thông báo phí dịch vụ trọn gói chính xác và tốt nhất.
Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.