loadding

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

 Tư vấn đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN
 Đăng ký khai trình lao động
 Đăng ký thang bảng lương, thành lập công đoàn
 Hồ sơ tham gia BHXH lần đầu
 Thời gian thực hiện hồ sơ 
 Phí dịch vụ
 Dịch vụ trọn gói
TƯ VẤN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
 Theo quy định tại điều 4, Điều 13 & Điều 17, Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam thì đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN gồm:
      Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng 
      Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương
      Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ
           Từ ngày 01/01/2018 thay đổi, bổ sung quyền lợi người lao động :
      Những HĐLĐ có thời hạn đủ 01 tháng cũng phải tham gia
      Những người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.
      Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng DN phải tham BH
ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG TRONG PHẠM VI TP. HCM
 Hồ sơ cung cấp:
     
 Giấy phép đăng ký kinh doanh (04 bản sao y không quá 03 tháng)
      Danh sách số lượng lao động đăng ký
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người lao động đăng ký (photo 01 bản)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí dịch vụ: Từ 1.00.000 đồng đến 1.500.000 đồng 

Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG, XÁC NHẬN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TRONG PHẠM VI TP. HCM
 Hồ sơ cung cấp:
     
 Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y không quá 03 tháng)
      Danh sách số lượng đăng ký tham gia BHXH
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người lao động đăng ký (photo 01 bản)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí dịch vụ: Từ 2.00.000 đồng đến 2.500.000 đồng 

Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH LẦN ĐẦU TRONG PHẠM VI TP.HCM
 Hồ sơ cung cấp:
     
 Giấy phép đăng ký kinh doanh (04 bản sao y không quá 03 tháng)
      Số lượng lao động đăng ký
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người lao động đăng ký (photo 01 bản)
      Thông tin đăng ký nơi khám chữa bệnh cho người lao động
      Sổ bảo hiểm xã hội (đối với lao động đã được cấp sổ BHXH)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      Từ 25 đến 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí dịch vụ: Từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng 

Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.

DỊCH VỤ TRỌN GÓI ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG, THANG BẢNG LƯƠNG, XÁC NHẬN CÔNG ĐOÀN, THAM GIA BHXH NGOÀI PHẠM VI TP. HCM

 Hồ sơ cung cấp:
     
 Giấy phép đăng ký kinh doanh (04 bản sao y không quá 03 tháng)
      Số lượng lao động đăng ký
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người lao động đăng ký (photo 01 bản)
      Thông tin đăng ký nơi khám chữa bệnh cho người lao động​
      Sổ bảo hiểm xã hội (đối với lao động đã được cấp sổ BHXH)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      Từ 25 đến 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí dịch vụ: Từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.

DỊCH VỤ TRỌN GÓI ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG, THANG BẢNG LƯƠNG, XÁC NHẬN CÔNG ĐOÀN, THAM GIA BHXH NGOÀI PHẠM VI TP. HCM

 Hồ sơ cung cấp:
     
 Giấy phép đăng ký kinh doanh (04 bản sao y không quá 03 tháng)
      Số lượng lao động đăng ký
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người lao động đăng ký (photo 01 bản)
      Thông tin đăng ký nơi khám chữa bệnh cho người lao động
      Sổ bảo hiểm xã hội (đối với lao động đã được cấp sổ BHXH)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      Từ 30 đến 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
      Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn, cung cấp dịch vụ và thông báo phí dịch vụ trọn gói chính xác và tốt nhất.

Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.