loadding

CÁCH XỬ LÝ CHUYỂN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN SANG TÀI KHOẢN CÔNG TY

Doanh nghiệp chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân công ty hoặc người ngoài công ty? Cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty thì xử lý như thế nào? Mời bạn xem qua bài viết dưới đây.

 

Trường Hợp 01: Chuyển Tiền Từ Tài Khoản Công Ty Vào Tài Khoản Cá Nhân Đang Làm Việc Tại Doanh Nghiệp

 

1. Tình huống

 

- Chuyển tiền từ tài khoản của công ty vào tài khoản của cá nhân sau:

+ Tài khoản giám đốc

+ Tài khoản nhân viên khác trong công ty

 

2. Cách xử lý

 

- Một xem là khoản công ty mượn

+ Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền

+ Lập phiếu thu tiền: Hạch toán Nợ TK 111/ Có TK 3388

+ Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Hạch toán Nợ TK 3388/ Có TK 112

 

- Hai xem là khoản tạm ứng

+ Lập giấy để nghị tạm ứng

+ Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Hạch toán Nợ TK 141/ Có TK 112

+ Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Hạch toán Nợ TK 111/ Có TK 141

 

Trường Hợp 02: Chuyển Tiền Từ Tài Khoản Cá Nhân Vào Tài Khoản Công Ty

 

1. Tình huống

Các tài khoản cá nhân sau chuyển tiền vào tài khoản của công ty:

+ Tài khoản giám đốc

+ Tài khoản nhân viên khác trong công ty

 

2. Cách xử lý

Trường hợp này xử lý như là công ty cá nhân mượn, sau đó được trả lại:

+ Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền giữa công ty với cá nhân

+ Lập phiếu thu tiền: hạch toán Nợ TK 1388/ Có TK 111

+ Cá nhân chuyển tiền ngân hàng trả lại: hạch toán  Nợ TK 112/ Có TK 1388

 

Trường Hợp 03: Chuyển Tiền Từ Tài Khoản Công Ty Vào Tài Khoản Cá Nhân Khác Không Làm Việc Tại Doanh Nghiệp

 

*Dưới đây là cách xử lý

- Một xem là khoản công ty mượn nên giờ trả lại

+ Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền

+ Lập phiếu thu tiền: Hạch toán Nợ TK 111/ Có TK 3388

+ Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Hạch toán Nợ TK 3388/ Có TK 112

 

- Hai xem là khoản tạm ứng cho công ty của họ để mua hàng nhưng do không biết nên chuyển khoản nhầm vào tài khoản của cá nhân nên xin hoàn lại, hoặc không mua hàng nữa. Hoặc xem đó là khoản đặt cọc mua hàng nhưng không mua được nên trả lại.

+ Lập giấy để nghị thanh toán

+ Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Hạch toán Nợ TK 331/ Có TK 112

+ Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Hạch toán Nợ TK 111/ Có TK 331

 

Trên đây là cách xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty. Hy vọng chia sẽ này hữu ích cho các bạn.

 

Tin tức mới nhất