loadding

Tin Tức - Sự Kiện

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội của năm 2018

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội của năm 2018

Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động

XEM THÊM

Khởi tố vụ kế toán khai khống hơn 3.000 hóa đơn

Khởi tố vụ kế toán khai khống hơn 3.000 hóa đơn

Nguyễn Thị Phương Thảo ghi khống hàng nghìn hóa đơn VAT cho gần 70 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt khoảng 7 tỷ đồng tiền thuế. Với mỗi hóa đơn, Thảo lấy tiền công 100.000 đồng.

XEM THÊM