loadding

Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

I. Lịch nghỉ lễ được thông báo đến:

- Quý khách hàng doanh nghiệp; 
- Quý học viên đang theo học tại Trung Tâm Đào Tạo Việt Kế Toán; 
- Toàn thể quý thầy cô giảng viên, nhân viên đang làm việc tại Công Ty TNHH DV TV Việt Kế Toán - Trung Tâm Đào Tạo Việt Kế Toán. 


II. Lịch nghỉ lễ như sau: 
Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9: 03 ngày, từ ngày 01/09 đến hết ngày 03/09/2018.

Tin tức mới nhất