loadding

Thông báo đã có Chứng chỉ Thực Hành Sổ Sách Kế Toán khóa 14, 15, 16 và Khai Báo Thuế khóa 24, 25, 26

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT KẾ TOÁN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Trung tâm đã nhận Chứng chỉ của các khóa sau:

  • Thực Hành Sổ Sách Kế Toán khóa 14, 15, 16

  • Khai Báo Thuế khóa 24, 25, 26, 27

Các học viên vui lòng đến Trung Tâm nhận chứng chỉ từ Thứ 2 đến Thứ 7:

  • Buổi sáng:  Từ 8h – 11h

  • Buổi chiều: Từ 14h – 19h

Tin tức mới nhất