loadding

Thông Báo Đã Có Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng Khóa 22 và 23

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT KẾ TOÁN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

Trung tâm đã nhận Chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG của 2 Khóa sau:

  • Khóa 22
  • Khóa 23

Các học viên vui lòng đến Trung Tâm nhận chứng chỉ từ Thứ 2 đến Thứ 7:

  • Buổi sáng:  Từ 8h – 11h

  • Buổi chiều: Từ 14h – 19h

Tin tức mới nhất