loadding

Thông báo đã có Chứng chỉ Kế Toán Trưởng Khóa 21

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT KẾ TOÁN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Trung tâm đã nhận Chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG của Khóa sau:

  • Khóa 21 thi ngày 13/5/2018

Các học viên vui lòng đến Trung Tâm nhận chứng chỉ từ Thứ 2 đến Thứ 7:

  • Buổi sáng:  Từ 8h – 11h

  • Buổi chiều: Từ 14h – 19h

Tin tức mới nhất