loadding

Thông báo đã có Chứng chỉ Kế Toán Trưởng Khoá 19, 20

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT KẾ TOÁN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

Trung tâm đã nhận Chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG của 2 Khóa sau:

  • Khóa 19 thi ngày 14/1/2018
  • Khóa 20 thi ngày 28/1/2018

Các học viên vui lòng đến Trung Tâm nhận chứng chỉ từ Thứ 2 đến Thứ 7:

  • Buổi sáng:  Từ 8h – 11h

  • Buổi chiều: Từ 14h – 19h

Tin tức mới nhất