loadding

Thông báo Đã có Chứng chỉ Kế Toán Trưởng Khoá 16, 17, 18

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT KẾ TOÁN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

Trung tâm đã nhận Chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG Khóa 16 , Khóa 17, Khóa 18 thi ngày 05/11/2017.

Các học viên vui lòng đến Trung Tâm nhận chứng chỉ từ Thứ 2 đến Thứ 7:

  • Buổi sáng:  Từ 8h – 11h

  • Buổi chiều: Từ 14h – 19h

Tin tức mới nhất